نمایش نوار ابزار

برگزاری اولین شب کنگره ملی شعرسیستان

یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

مراسم اولین شب آغازکنگره شعر سیستان با حضور مسئولین وب سیاری از شاعران بخصوص شاعرانی ازکشورهای افغانستان،پاکستان،تاجیکستان، عراق ،شاعران مطرح کشور ،حوزه سیستانونیزجمعی ازبزرگان وفرهیختگان سیستانی استان گلستان درمجتمع فرهنگی ارشاد زابل برگزارشد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها