نمایش نوار ابزار

برگزاری کلاس اخلاق مدیران و معاونین ادارات و نهادهای دولتی شهرستان زابل

چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان زابل صبح روز چهارشنبه کلاس اخلاق مدیران و معاونین ادارات و نهادهای دولتی شهرستان زابل دریسالن الغدیر مصلی المهدی (عج) برگزار شد.

کلاس اخلاق مدیران و معاونین ادارات و نهادهای دولتی شهرستان زابل کلاس اخلاق مدیران و معاونین ادارات و نهادهای دولتی شهرستان زابل کلاس اخلاق مدیران و معاونین ادارات و نهادهای دولتی شهرستان زابل کلاس اخلاق مدیران و معاونین ادارات و نهادهای دولتی شهرستان زابل کلاس اخلاق مدیران و معاونین ادارات و نهادهای دولتی شهرستان زابل کلاس اخلاق مدیران و معاونین ادارات و نهادهای دولتی شهرستان زابل کلاس اخلاق مدیران و معاونین ادارات و نهادهای دولتی شهرستان زابل

 

مطالب مشابه
دیدگاه ها