نمایش نوار ابزار

ششمن جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان زابل برگزار شد

چهارشنبه 1 مارس 2017

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان زابل ششمن جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان زابل صبح روز چهارشنبه با حضور اعضای این شورا و با محوریت و موضوع شهر ، شهروندی و شهر نشینی در سالن جلسات مصلی المهدی ( عج ) برگزار شد .

IMG_1803 IMG_1805 IMG_1806

دیدگاه ها