جشن گرامیداشت هفته وحدت


امام جمعه زابل در جشن هفته وحدت شهرستان هیرمند بیان داشتند:
در ایام ولادت پیامبر نور و رحمت بهتر است پیرامون مقامات پیغمبر سخن بگوییم.
ما حق داریم که پیامبر خود را بشناسیم، آنگونه که است البته ظرف وجود ما در سطح معرفت وجود قدسی نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) نیست. که به امیر المومنین فرمود علی جان هیچکس مرا نشناخت الا خدا و تو.
در قرآن کریم نبی مکرم اسلام به اوصاف حمیده ای توصیف شده که هر کدام از این ها فصل عجیبی از مقامات حضرت است.
از جمله ی این آیات دعایی است که در سوره مبارکه احزاب آیه۴۵ و ۴۶ است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا.و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا.
اولا می فرماید: یا ایهالنبی پیامبر را مورد خطاب قرار می دهد که ای کسی که خبری نبی یعنی اون کسی که خبری می آورد. انا ارسلناک ای پیامبر ما تو را فرستادیم تو فرستاده ما هستی با این ویژگی ها که یک اناارسلناک شاهدا تو شاهدی.
تا وقتی که چشم ما می بیند، حس می کنیم شاهدیم، کسی که شهادت می دهد قاضی به او می گوید شهادت شما باید «حسی» باشد نه « حدسی» .
لذا می فرماید که « انا ارسلناک شاهدا» سوال؟ آیا شهادت پیامبر اکرم «حسی» است یا خیر؟
شهادت حسی چطوری است؟ دقت کنید بنده الان شما را می بینم شما هم بنده را.
من صحبت می کنم شما تا زمانی که بنده را می بینید شهادت شما حسی است و اگر بنده را نبینید شهادت شما حدسی است .
شهادت پیامبر اکرم شهادت «حسی» است مثل ماه .
در مقام شاهد پیامبر اکرم هم گذشته و هم حال و هم آینده برای پیامبر زمان حال بود.
و این جایگاه نبی اکرم یعنی چه ما در منابع روایی داریم که انبیا شاهد امت خودشان هستند اولیا شاهد امت خودشان هستند.
پیامبر اکرم شاهد برهمه است یعنی نبی مکرم اسلام شهادت خواهند داد بر امت موسی، بر امت عیسی بر امت ابراهیم، بر امت خودش از روز اول تا صبح قیامت .
رسول خدا می بیند و شهادت می دهد.نبی مکرم اسلام جلسه ما را می بیند و این جلسه را شهادت می دهد .
ان هم بعد از قرن ها گذشته از رحلت ظاهری ایشان این مقام و هیچ پیامبری ندارد .
که پیامبر اکرم که چهارده قرن پیش علی الظاهر از دنیا رفته برما شهادت خواهد داد.
دقیقا همان شهادتی که ما در فقه ما آن را معتبر می دانیم شهادت خواهد داد.
نبی مکرم اسلام علی الدوام بر همه عالم امکان احاطه حسی دارد. نه احاطه حدسی نه احاطه علمی.
شما به تاریخ ممکن است احاطه پیدا کنید اطلاعات تاریخی زیادی داشته باشید امیرالمومنین فرمود اننقدر من اطلاعاتم از گذشتگان زیاد است که انگار با آن ها زندگی کرده ام، شما ممکنن است نسبت به دیروز، قرن های گذشته، نسبت به تاریخ خیلی اطلاع داشته باشید اما اطلاع شما حاصل دیدن شما نیست، حاصل داده هایی است که از دل کتاب ها و منابع در اوردید اما اطلاع پیامبر اکرم از دیدن است.
آیا رسول خدا به زمان گذشته رفت؟ آیا پیامبر به زمان آینده خواهد آمد؟ نه، زمان در محضر نبی مکرم اسلام خاضع و خاشع کرنش می کند.
حقیقت زمان در برابر پیامبر اکرم کرنش می کند خود زمان شب و روز در برابر وجود قدسی اون حضرت کرنش می کند .
حالا کسی که خبر دارد فرستاده شده شاهد برماست، سه ماموریت دارد یک انا ارسلناک شاهدا و مبشرا پیامبر آمده که مژده بدهد اهل ایمان را مژده داد، قولو لاالاالله تفلحون، بیایید به دامان خدای متعال تا رستگار شوید.
البته همه جنبه داعی پیامبر این نیست که ما فقط بگوییم بشارت، انا ارسلناک شاهدا اون شاهد و مبشر است و البته نذیر است. هشدار می دهد.
کارش این است، بشارت بدهد و هشدار، کار خدایی بکند خدای متعال وعده می دهد. پیامبر بشارت می دهد و انذار .
مژده می دهد به اهل ایمان که یا والذین معه الشداء علی الکفار رحماء بینهم .
انهایی که مع النبیا هستند مع الرسول هستند، سوال معیت با پیامبر آیا منحصر در زمان خاص است!؟
آیا مصداق والذین معهوا فقط کسانی هستند که در زمان پیامبر اکرم روی این کره خاکی زندکی می کردند.
اگر این باشد جادوانگی قرآن زیر سوال رفته، یعنی این آیه فقط تا زمان وجود اصحاب وجود دارد، یعنی وقتی اصحاب از دنیا رفتند دیگر معیت با نبی خدا وجود ندارد. درحالیکه انکسی که نیست شاهد است همیشه است، شاهده همیشه است پس همیشه می شود مع الرسول بود.
پیامبر فرمود : خدا من را تربیت کرد و بعد فرمود من علی را تربیت کردم، من تربیت شده خدا هستم و تربیت شده خدا شاهد است.
و هیچ وقت در طول تاریخ چشم پیامبر بسته نخواهد شد با احتساب این آیه یه استدلال این آیه این آیه می گوید چشم پیامبر همیشه باز است بله یه وقتی چشم ظاهری رسول خدا به این دنیا بازه یه وقتی احاطه دارد. یعنی همه عالم در محضر رسول خدا است. پیامبر اکرم اراده بکند دوران موسی را ببینید دوران موسی در برابر چشمان رسول خدا ظاهر خواهد شد.
پیامبر اکرم اراده بکند هزار سال بعد را ببیند هزار سال بعد در برابر چشمانش ظاهر خواهد شد. این قدرت خداست و حضرت حق است.
انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، هشدار می دهد و میبینم شما را شما جلوی چشم. من هستید.
آی کسانی که در برابر چشم من هستید روزی خواهد آمد که من در محضر خدای متعال از شما شکایت خواهم کرد، که بعضی از شما به خاطر متامع دنیا مسلمان ها را به جان هم انداختید.
چقدر روایت داریم از وجود قدسی آن حضرت که من با آدم با این مشخصات فردای قیامت خصمم و از جمله کسانی که پیامبر اکرم علیه آنها شهادت خواهد داد منافقین امت هستند.
ما در قرآن کریم ۳۸ مرتبه کلمه لعن را داریم. اکثرا هم برای منافقین است. منافقین چه کسانی بودند و هستند؟
این را بدانید او به خودش کسی را دعوت نمی کند ان دنبال خودش نیست. اصلا پیامبر اکرم در محضر خدا پنهان نیست. قرآن کریم میفرماید ای پیامبر بگو . پیامبر می فرماید بگو فلان یعنی من حیثیتی ندارم هرچه هست خداست. خدا به او اجازه داد دست همه را بگیرد. این مقام محمود در دنیا دعوت است پیامبر داعی است نه برای من و شما ، بلکه برای همه. پیامبر به همه می گوید سر یک سفره بنشینید ان هم سفره خداست. اون وقت شعر گونه حرف می زند قرآن، دستی به سمت حق دارد و دستی هم به سمت خلق از یک طرف دست پیامبر به سمت من و شما دراز است. داعی الله سراجا . ماکه میبینیم خورشید می بینیم صاحب نور میبینیم منبع فیض می بینیم این دستی است که به سمت ماست. اما بعدش می فرماید منیر است یعنی نور از ذاتش نیست از خداست مثل ماه. پس پیامبر، پیامبر دعوت است دعوت به چه سمت؟ الی الله، پیامبر به خودش دعوت نکرد تبلیغ خودش را نکرد دنبال رای هم برای خودش نبود. روز اول که آمد فرمود: قولو لاالاالله تفلحون من کاره ای نیستم خداست. قرآن هم می فرماید: او سراج است یعنی دستش به سمت شماست. منیر یه دستش به سمت خداست. اگر پیامبر نباشد اتصال به حق نیست. چون پیامبر سبیلا الی الله قرآن می فرماید: وابتغوا الیه وسیله کدام وسیله بالاتر از حضرت رسول، مگر می شود وسیله ای بالاتر پیدا کرد. لذا در قرآن کریم دلداری ماست می فرماید اگر این ها به خودشان ظلم و گناه کردند و دور شدند از خدا، نزد تو بیایند؟ کی بیایند؟ هروقت به بن بست رسیدند. پیامبر از دنیا رفته است ان شاهد مرگ یعنی چه؟ مرگ برای ما غیبت است.پیامبر اکرم همیشه حاضر است به اذن الله.اری من بمیرم چشمم از این دنیا بسته می شود،خلاص . اما پیامبر دو چشم باز دارد که هیچوقت بسته نخواهد شد. لذا به ما دلداری می دهد می گوید: کم اوردی طوری نیست نزد پیامبر برو. جناب خلیفه دوم مشکل که پیش آمد رفت سر قبر رسول خدا، توسل کرد همه می دانید. مگر نمرده بود؟ شما مشرف میشوید مدینه منوره ، بالاسر پیامبد همانجایی که نوشته سلموا علی النبی نوشته: لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آرام باشید. نه ما فقط در انجا در محضر پیامبر نیستیم، در هیرمند به قول حاج اقا فرمودند ۴٠٠ متری مرز افغانستان در محضر پیامبر هستیم. ما در منظر و شعاع دید پیامبر هستیم، سه بار قرآن به ما می گوید شما در شعاع دید پیامبر هستید. سه بار می فرماید پیامبر قرآن شاهد است. می فرماید: لتومنوا بالله و برسوله و توقروه. شاهد است می بیند، شما را حرمتش را نگه دارید. خیلی عجیبه قرآن می فرماید: شاهد است حرمتش را نگه دارید. به او ایمان بیاورید ان دستی به سمت خدا دارد دستی به سمت شما دارد. این دست را اگر پس بزنید راهی به سمت خدا ندارید چون پیامبر سبیل است. وجود شریف نبی مکرم اسلام سبیل الی الله است. و وای به حال کسانی سد راه سبیل الله بشوند. هستند؟ بله جنگ احزاب یادتان است؟ مسلمان ها ایستاده بودند محکم یه عده ای در مدینه با یهود هماهنگ شده بودند گاهی این خانه را سنگی میزدند گاهی ان خونه را سنگ می زدند. گاهی سر و صدایی می کردند مردم را میترساندند و در جبهه جنگ هم می گفتند شما آمدید اینجا خانه هایتان غارت می شود .زن و بچه شما در خطر است تا پشت اسلام را بشکند. رفقا سوره احزاب را خیلی مطالعه کنید در سوره احزاب در جایی می فرماید: وقتی که خوف و خطر از بالای سرتان از پایین پایتان از جوانب مختلف به سمت شما آمد بعضی ها حتی به خدا هم بدگمان می شوید. بعضیا به اینجا رسیدن که ما وعدنا الله و رسوله الی غرورا. عده ای گفتند پیامبر سر ما کلاه گذاشت. کی گفتند زمانی که عمروبن عبدو پرید این طرف گودال دیدند ای دل غافل یک پهلوانی امد که کسی جرعت نمی کند اسمش را به سادگی ببرد. قرآن می فرماید نه فقط این، بخدا از شدت ترس یه عده ای داشتند جان می دادند. وقتی شما این آیات را می خوانید می گویید وای مملکت تجزیه شد، خلاص همه چی ریخت بهم تلوزیون اتش سوزی ، رادیو اغتشاشات و… بعد قرآن به شما می گوید: ان زمانی که مومنین احزاب را دیدند حالشان جور دیگری بود . وعده خدا رسید وعده نصرت رسید عمرو پرید این طرف اهل ایمان گفتند: به به وقتش رسید که به همه نشان بدهیم که ما کی هستیم و چه کاره هستیم. این دو دیدگاه در سوره مبارکه احزاب دقیقا برای امروز ماست. امروز عمرو بن عبدود از خندق پریده این طرف، شمشیر دست گرفته داد می زند: آی کسانی که عاشق بهشت هستید بیایید که من شما را به بهشت بفرستم. من مشتاق جهنمم بیایید من را بفرستید جهنم، قرآن می فرماید: چشم هایتان از ترس داشت حدقه چشمتون می لرزید، و بعد به
پیامبر نگاه می کردند از ترس بعضیا داشتن می مردند.
اما ورق می زنید میبینید قران می فرماید که: من المومنین رجالا صدقوا ما عاهدالله علیه
فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر .
درست است خیلی ها در این مدت من قضا نحبه شدند. در این ۴۳سال، انقدر«من ینتظر است» که این پرچم را باقوت و قدرت و اقتدار نگه دارد.
والسلام علیکم. و رحمه الله و برکاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.