جلسه هماهنگی ائمه جمعه منطقه سیستان جهت مبارزه با ویروس منحوس کرونا

به گزارش روابط عمومی دفتر امام جمعه شهرستان زابل:جلسه هماهنگی ائمه جمعه منطقه سیستان با گروه های جهادی جهت مبارزه با ویروس منحوس کرونا و…

View More جلسه هماهنگی ائمه جمعه منطقه سیستان جهت مبارزه با ویروس منحوس کرونا